Géniové minulosti

Je velmi těžké vybrat v množství slavných osobností z historie jen pár jmen. Zastavme se třeba u jména Anders Celsius (18.století). Všichni o něm víme, že navrhl sto dílkovou teplotní stupnici. Méně známý je už fakt, že byla původně obrácená – bod varu měl 0 °C a bod tuhnutí 100 °C. A do známé podoby se stupnice dostala až pár let po smrti navrhovatele. Ale i když Celsius zemřel poměrně mlád ve věku 42 let na tuberkulózu, určitě prožil zajímavý život.pocta Leonardu da Vinci Spolu s předním francouzským badatelem Maupertuisem se zúčastnil expedice do Laponska, kterou také sám navrhl a která měla za cíl měřit cestou zeměpisné šířky. Další taková měřící expedice byla do Peru a díky takovým výpravám se potvrdila Newtonova hypotéza, že země je na pólech zploštělá. Jeho rodná země Švédsko mu poskytla finanční prostředky na zřízení observatoře, kterou si sám vybavil. Zajímal se hlavně o polární záře, ale podařilo se mu změřit jasnost více než 300 hvězd s velikou přesností.
Jen málokdo dokázal zastínit svým talentem, temperamentem, tvrdohlavostí a vytrvalostí rodilého Itala Leonarda da Vinciho. Tento velikán historie (15.-16.století) byl nadaný v tolika směrech, že by ani tři lidské životy nestačily, aby vše, co měl v mysli, stačil uskutečnit. Jeho práce ovlivnila spoustu významných lidí, kteří z ní čerpali a dále ji rozvíjeli. Byl to například Galileo Galilei nebo Isaac Newton. Měl správnou představu o pohybu planet, o gravitaci, o koloběhu krve. Mona LisaNavrhl zásadní technické principy, na jejichž základech o mnoho let později vznikaly bagry, odstředivky, dmychadla, zemní vrtáky, kolesové lodi, letadla, padáky, potápěčské úbory, soustruhy, tiskařské lisy a tkací stroje (Ve Florencii mají používaný tkalcovský stav, kde je dochován nekonečný šroub, který přímo navrhl Leonardo). Nakreslil spoustu skic a plánů, které byly zpracovány až v 19. a 20. století a dodnes ještě nejsou všechny jeho deníky a poznámky prozkoumány.