Hit současnosti? Celoživotní vzdělávání!

Situace na trhu je nyní příznivá, avšak i přesto se stává, že najít vhodné uchazeče na danou pozici, je téměř nemožné. S biotechnologiemi a strojírenským průmyslem se do popředí dostává také doprava a energetika. Při výběru škol studenti často sahají po humanitních či jednodušších oborech, proto nastává situace, kdy se pracovní pozice neobsadí. Personalisté proto volají po změně a často podporují lidi z praxe, kteří mají zájem o vzdělání a jsou ochotni si jej buď v daném oboru dodělat nebo doplnit pomocí specializovaných kurzů. Často z firem odchází do důchodu také zkušení pracovníky, kteří nemají nástupce a problém je hned na světe. Jaké jsou možnosti celoživotního vzdělávání?
spokojení prarodiče

 

 

Kurzy určené pro veřejnost

 

Jednotlivé kurzy jsou většinou pořádány v rámci univerzit a vysokých škol, kdy si za poplatek můžete zaplatit různorodé krátkodobé kurzy jako je Čínský jazyk, práce v týmu, rodinný rozpočet apod. anebo naopak můžete studovat i po dobu jednoho roku obor pořádaný fakultou s tím rozdílem, že po dobu studia nebudete mít status studenta. Některé vysoké školy nabízí mimořádné studium, kdy studujete současně předměty prvního ročníku prezenčního studia s tím, že když na konci získáte všechny potřebné kredity, můžete z mimořádného studia přestoupit do řádného studia a pokračujete tak nástupem do vyššího ročníku.

výuková místnost

Univerzita třetího věku

 

Co se v mládí naučíš, jako když ve stáří najdeš? Všechny znalosti získané v průběhu života máte uložené hluboko v mozku. Zkusili jste si tyto zastaralé informace obnovit? Univerzity nabízejí postgraduální studium plné seminářů, zábavných a vzdělávacích kurzů od počítačových, zdravotnických, zájmových až po umělecké. Někteří senioři se zapojují do těchto aktivit jako lektoři a předávají své profesní zkušenosti. Nebojte se přihlásit svého dědu, nejenom, že se seznámí se stejnými vrstevníky, ale protrénuje si paměť a kdo ví, třeba si vzpomene i na své první lásky!