Jaká pravidla bychom měli dodržovat při dálkových jízdách


AÄkoliv naprostá vÄ›tÅ¡ina z nás auto využívá pouze k popojíždÄ›ní a obÄasným krátkým výletům, stále se může stát, že nás bude Äekat delší cesta. Typickým příkladem, který zná mnoho ÄŒechů, je cesta do Chorvatska. Pokud pÅ™ed sebou máme nÄ›kolik stovek kilometrů, je nutné se na nÄ› pÅ™ipravit a dodržovat nÄ›kolik zásadních pravidel.

 

Tím prvním je se pÅ™ed cestou dobÅ™e vyspat a být odpoÄinutý. To snižuje riziko mikrospánku a také zlepÅ¡uje naÅ¡e reakce i schopnost soustÅ™edÄ›ní. Navíc se tak rychle neunavíme, a asi není potÅ™eba říkat, že nÄ›kolikahodinové řízení rozhodnÄ› únavné je.

 

Å™idiÄi kamionů mají s dlouhými cestami zkuÅ¡enosti

 

Dále bychom mÄ›li dÄ›lat pravidelné zastávky, ideálnÄ› minimálnÄ› každé tÅ™i hodiny, nejlépe vÅ¡ak ÄastÄ›ji. TÄ›ch samozÅ™ejmÄ› využijeme k odskoÄení na toaletu, avÅ¡ak i když se nám nechce, mÄ›li bychom stejnÄ› vylézt z auta a trochu se projít. Zlepší to naÅ¡i psychickou pohodu, zbaví nás to alespoň Äásti únavy a zlepší soustÅ™edÄ›ní.

 

Pozor si musíme dát na dlouhých, rovných úsecích, jako jsou tÅ™eba dálnice. Pokud jedeme například sto kilometrů stále rovnÄ›, kdy pÅ™ed námi není ani zatáÄka, můžeme velmi snadno upadnout do mikrospánku, a to se nám může stát osudným. Ideální je, pokud máme sebou spolujezdce, který nás bude konverzací udržovat v bdÄ›lém stavu. Rádio v tomto případÄ› příliÅ¡ nepomůže, neboÅ¥ jej pouze pasivnÄ› posloucháme a nejsme nuceni reagovat.

 

i jízda po dálnici může být nároÄná

 

Vhodné je, pokud jede jeÅ¡tÄ› nÄ›kdo, kdo má Å™idiÄský průkaz a s kým se můžete vždy po pár hodinách vystřídat. Tak budete mít jistotu, že za volantem bude vždy nÄ›kdo, kdo je svěží a komu nehrozí, že každou chvilku usne.

 

SamozÅ™ejmÄ›, pomoci si můžete různými kofeinovými nápoji, aÅ¥ už jde o kávu Äi energetické drinky, avÅ¡ak to není úplnÄ› ideální Å™eÅ¡ení. Sáhnout bychom po nich mÄ›li až jako po poslední možnosti, neboÅ¥ se mohou podepsat na naÅ¡em zdraví a navíc ani nefungují tak silnÄ›, jak bychom potÅ™ebovali.

 

V první řadě však vždy zachovávejte opatrnost a pamatujte, že život máme všichni pouze jeden.