Poklopy pro revizní šachty jako součást budování přípojky do veřejných kanalizací

03 Čvn
2018

Každá rekonstrukce obytného domu nebo jeho výstavba vyžaduje řešení odvodu splaškových tekutin do septiku nebo veřejné kanalizace. V případě, že se objekt připojuje do kanalizačního systému, je třeba vybudovat na pozemku revizní šachtu. Odtud je poměrně snadný přístup do kanalizačních přípojek, ať už drenážních, nebo pro dešťovou a splaškovou vodu. Do revizních systémů lze napojit různé typy a průměry trubek, včetně systémů pro odvod vody od zdiva namáhaného vodou a vlhkostí.

kanál

Používá se v podstatě pro revizi přípojky odpadní splaškové tekutiny, tím se snadno zjišťuje stav potrubí a množství nánosů kalů v těchto místech. Přesná poloha revizního vstupu je dána typem přípojky, dispozičním řešením objektu a typem využívání odtokové soustavy.

Rozlišujeme čtyři základní typy revizních šachet podle umístění

  • Pro kanalizaci v rámci sítě odvodu splaškové a dešťové vody
  • Pro drenážní zasíťování, meliorační systémy a odvodňovací kanály
  • Pro technologické odvody tekutin
  • Pro zpřístupnění kanalizační sítě včetně jejích přípojek

Podle funkcionality se rozdělují na

  • Odvětrávací systémy jako odvzdušňovací ventil kanalizačních soustav
  • Kontrolní vstupy pro revize stavu potrubí a podpůrných systémů
  • Spádové technologie k připojování potrubí do tělesa šachet

Rozdělení podle konstrukce

  • Zabetonované – pokládka se realizuje na betonový podklad, poté je opláštění zabetonováno. Tloušťka betonové vrstvy závisí na typu a umístění revizního bloku.
  • Samonosné konstrukce jsou posazeny na betonové dno, ale pouze v místech, kde nedochází ke značnému vzestupu spodních vod.

kanalizace

Revizní šachty se skládají ze dna, z válcového tubusu a z poklopu ud/. Součástí příslušenství je průtokový žlab, přípojka pro vyústění potrubí, zpětné klapky a čistící mechanismus.

4.2/5 - (4 votes)