Automotive business slovník

21 Pro
2019

Občas vám může připadat prostředí výrobních podniků jako jiný svět, kde se mluví jakousi zvláštní řečí. Ztrácíte se někdy ve výrazech vašich přátel? Nastupujete do nové firmy a nevíte na co se připravit? Zajímá vás obor automotive? Pak níže najdete několik užitečných informací.

sklad obchodu

Accounting = účetnictví. Dělí se na mzdové a firemní. Pracují tam většinou dámy, které na konci každého měsíce vypadají velmi vyčerpaně, nejí a prakticky neopouštějí firmu.

Ad hoc = latinský výraz, užívaný „pro tento jediný případ“ nebo „za tímto účelem“.

Audit = interní, zákaznický, ISO a mnoho dalších. Jedná se o důkladné prověřování dokumentů a procesů nezávislou osobou.

Back office management = sekretářka zajišťující plynulý chod firmy od kávy, přes dodávky papíru a servis kopírek.

Backlog = nedodané zboží z objednávky. Pokud je firma v backlogu, tak z nějakého důvodu nestíhá. Třeba proto, že je v backlogu dodavatel.

BOZP a PO = bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana. Větší firmy na to mají svého technika, případně se dá najmout externě. Každý zaměstnanec musí projít školením a dodržovat předpisy.

Controlling = velice tajuplné a důležitě se tvářící oddělení. Jedná se o účetnictví managementu, které aplikuje a zlepšuje procesy pro zlepšení finančního řízení podniku a z toho plynoucích výstupů.

Customer = anglické slovíčko označující zákazníka.

Delivery note = dodací list.

Forecast = denní, týdenní, měsíční, roční přehled předpokládaných objednávek, výroby a podobně.

Forwarder = dopravce, přepravce. Firma, která vám přiváží komponenty a odváží zboží.

HR = oddělení human resources neboli lidské zdroje čili personální. Toto oddělení vás přijme, i se s vámi případně rozloučí.

Inventory = inventura. Průběžná, periodická, celoroční.

Invoice = faktura.

ISO = certifikované normy systémů jakosti, životního prostředí a tak dále. Normy jsou mezinárodní a zaručují tak zákazníkovi standard pro hotový výrobek i celou jeho cestu.
stránka slovníku

Outsourcing = Cokoli co si nedokážu udělat a vyrobit sám, musím poptat jinde.

Overstock = příliš velké skladové zásoby.

Production = výroba.

Purchasing = oddělení nákupu.

QC = quality control aneb kontrola jakosti.

Receiving = příjem zboží.

SAP = IT systém řídící na co si vzpomenete. Dokáže počítat kolik čeho objednat, dokonce to i sám objedná, ukáže skladové zásoby, zkrátka vše co se děje napříč celou firmou.

Shipping = by se dal označit za výdej zboží. Odesílá hotové výrobky a koordinuje příslušnou logistiku.

Supervisor = první stupeň šéfa. Nemůže prakticky nic, kromě kontrolování a úkolování.

Supplier = dodavatel.

Team leader = dříve se jim říkalo mistři nebo koordinátoři.

Telco = velmi frekventovaná disciplína nadnárodních firem a to ihned za meetingy. Jedná se o telefonickou konferenci s dodavatelem nebo zákazníkem.

Warehouse = sklad.

4/5 - (5 votes)