Automotive business slovník

Občas vám může připadat prostředí výrobních podniků jako jiný svět, kde se mluví jakousi zvláštní řečí. Ztrácíte se někdy ve výrazech vašich přátel? Nastupujete do nové firmy a nevíte na co se připravit? Zajímá vás obor automotive? Pak níže najdete několik užitečných informací.

sklad obchodu

Accounting = účetnictví. Dělí se na mzdové a firemní. Pracují tam většinou dámy, které na konci každého měsíce vypadají velmi vyčerpaně, nejí a prakticky neopouštějí firmu.

Ad hoc = latinský výraz, užívaný „pro tento jediný případ“ nebo „za tímto účelem“.

Audit = interní, zákaznický, ISO a mnoho dalších. Jedná se o důkladné prověřování dokumentů a procesů nezávislou osobou.

Back office management = sekretářka zajišťující plynulý chod firmy od kávy, přes dodávky papíru a servis kopírek.

Backlog = nedodané zboží z objednávky. Pokud je firma v backlogu, tak z nějakého důvodu nestíhá. Třeba proto, že je v backlogu dodavatel.

BOZP a PO = bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana. Větší firmy na to mají svého technika, případně se dá najmout externě. Každý zaměstnanec musí projít školením a dodržovat předpisy.

Controlling = velice tajuplné a důležitě se tvářící oddělení. Jedná se o účetnictví managementu, které aplikuje a zlepšuje procesy pro zlepšení finančního řízení podniku a z toho plynoucích výstupů.

Customer = anglické slovíčko označující zákazníka.

Delivery note = dodací list.

Forecast = denní, týdenní, měsíční, roční přehled předpokládaných objednávek, výroby a podobně.

Forwarder = dopravce, přepravce. Firma, která vám přiváží komponenty a odváží zboží.

HR = oddělení human resources neboli lidské zdroje čili personální. Toto oddělení vás přijme, i se s vámi případně rozloučí.

Inventory = inventura. Průběžná, periodická, celoroční.

Invoice = faktura.

ISO = certifikované normy systémů jakosti, životního prostředí a tak dále. Normy jsou mezinárodní a zaručují tak zákazníkovi standard pro hotový výrobek i celou jeho cestu.
stránka slovníku

Outsourcing = Cokoli co si nedokážu udělat a vyrobit sám, musím poptat jinde.

Overstock = příliš velké skladové zásoby.

Production = výroba.

Purchasing = oddělení nákupu.

QC = quality control aneb kontrola jakosti.

Receiving = příjem zboží.

SAP = IT systém řídící na co si vzpomenete. Dokáže počítat kolik čeho objednat, dokonce to i sám objedná, ukáže skladové zásoby, zkrátka vše co se děje napříč celou firmou.

Shipping = by se dal označit za výdej zboží. Odesílá hotové výrobky a koordinuje příslušnou logistiku.

Supervisor = první stupeň šéfa. Nemůže prakticky nic, kromě kontrolování a úkolování.

Supplier = dodavatel.

Team leader = dříve se jim říkalo mistři nebo koordinátoři.

Telco = velmi frekventovaná disciplína nadnárodních firem a to ihned za meetingy. Jedná se o telefonickou konferenci s dodavatelem nebo zákazníkem.

Warehouse = sklad.