Hospodaření výzkumných center se podrobí kontrole

V Dolních Břežanech, nedaleko Prahy, se nachází tzv. Extreme Light Infrastructure. Jedná se o obří vědecké centrum s údajně nejsilnějším laserem na světě. Investice do výstavby centra si vyžádala necelých 7 miliard korun, částečně s příspěvky z Evropské unie.

analýza a diagnostika Centrum Extreme Light Infrastructure (zkráceně ELI) je však pouze jedním z mnoha projektů – 48 výzkumných center, které byly vybudovány v Česku v rámci operačního programu s názvem Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP Va Vpl) za celkovou sumu 41 miliard korun. Česká republika se touto investicí také zavázala, že se postará o provoz center a jejich smysluplné využití.
detail mikroskopu
Andrej Babiš se na jednání vědecké vládní rady zmínil o prověřování toků peněz v oblasti výzkumu a ministr školství Robert Plaga by měl nyní vypracovat souhrnný přehled způsobu hospodaření všech výzkumných center na našem území. Babiš spolu s některými kolegy z výzkumné rady pravděpodobně některá centra také v brzké době osobně navštíví.
laboratorní chemik

Vědeckovýzkumná centra jsou rozmístěna na mnoha místech

Kam budou návštěvníci směřovat, není zatím jisté, zda půjde především o ta centra, která byla postavena s největšími investicemi, se můžeme jen domýšlet. Pojďme si tedy alespoň některá významná místa vyjmenovat:
Středoevropský technologický institut (CEITEC) v Brně – výstavba za 5 246 000 000 Kč
Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy (BIOCEV) Vestec – 2 3058 086 161 Kč
Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE) Plzeň – 625 000 000 Kč
Udržitelná energetika (SUSEN) Řež u Prahy – 2 450 696 000 Kč
Membránové inovační cetrum (MIC) Stráž pod Ralskem – 370 854 000 Kč
Ovocnářský výzkumný institut Holovousy – 567 213 018 Kč
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) Buštěhrad – 672 020 806 Kč
Centrum řasových biotechnologií Třeboň (Algatech) – 133 220 578 Kč
Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz (CENAKVA) Vodňany – 273 415 165 Kč
Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CxI) Liberec – 800 009 500 Kč